Terpsichore's linksamling

Der er mange spændende projekter i gang hele tiden, og ikke mindst på danseområdet sker der heldigvis en del. 
Herunder finder du links til en række relevante venner, kolleger og samarbejdspartnere til os.
Many exiting things are happening all the time, and specially concerning dance a lot is happening.
Here you find links to a range of collegues, friends and cooperatives to us.

Worlddance.dk

- Pernille Overø's nye firma med dans i alle afskygninger! Se selv!

Worlddance.dk

- The new company of Pernile Overø, doing all kind of dances. take a look!

Play 'n' Drum Percussion trio

- laver både percussion koncert og workshops med trommer, sang og dans

Play 'n' Drum Percussion trio

- permorms with percussion concert as well as with workshops in singing, dancing and drumming!

Mads Bischoff

- Optræder og underviser med trommer, sang og dans.

Klik her for at "starte forfra"!

Mads Bischoff

- Performing artist who are doing both acting and teaching.

Shangwe Showgroup

Det første bud på en professionel dansetrup, som optræder med sang, dans og trommespil, stærkt og direkte inspireret fra Tanzania i Østafrika.

Shangwe Showgroup

The first professional performance troupe doing dances and drumming, directly and convincing inspired from Tanzania East Africa.

Utamaduni

Afrikansk dans, trommer og sang. 
Workshop i traditionel Tanzaniansk trommedans, udført af professionelle danske dansere og musikere. 
Utamaduni er et kulturelt udvekslings projekt mellem Danmark og Tanzania i øst Afrika, med mere end 20 års erfaring i at optræde og undervise med traditionel Sukuma dans, sang og tromning. 
Udover det, har Utamaduni været inspiration til dannelsen af mere end 20 dansegrupper i Danmark, Sverige og Norge.

Utamaduni

Dance drums and singing. 
Traditional Tanzanian drumdances performed by skilled danish artists. 
Utamaduni is a cultural exchange programme between Denmark and Tanzania, with more than 20 years of experience, practicing traditional Sukuma dance, songs and drumming. 
Apart from this Utamaduni is the initiator of several groups in Denmark, Sweden and Norway.

Søndag Aften

- et dansk netværk i culturens verden. Hver måned kommer nyhedsbrevet Søndag Aften om udviklingen i kultursektoren i Danmark og udlandet. Vores målgruppe er mennesker som interesserer sig for rammerne for kulturen og ikke bare begivenhederne.


www.cultur.com

Søndag Aften

- et dansk netværk i culturens verden. Hver måned kommer nyhedsbrevet Søndag Aften om udviklingen i kultursektoren i Danmark og udlandet. Vores målgruppe er mennesker som interesserer sig for rammerne for kulturen og ikke bare begivenhederne.

Tidsskriftet Terpsichore

Et dansk tidsskrift for moderne dans. 
IKKE en del af Danseteatret Terpsichore, hvis websider du læser netop nu!

Terpsichore, 
the magazine

A Danish magazine with focos on modern dance. NOT a part of the Dancetheatre Terpsichore, which website you are visitin!

Pulcinella

Danseteatret Pulcinella er udsprunget af det eksperimenterende dansemiljø i Århus og blev stiftet af Elisabeth Jacobsen i 1986. Elisabeth startede sammen med tre andre kvinder med at lave en danseforestilling for børn; "Snedronningen" i 1986 og året efter en forestilling for psykiatriske patienter. I 1991 lavede Elisabeth soloforestillingen "Penguin Power".

Pulcinella

Danseteatret Pulcinella er udsprunget af det eksperimenterende dansemiljø i Århus og blev stiftet af Elisabeth Jacobsen i 1986. Elisabeth startede sammen med tre andre kvinder med at lave en danseforestilling for børn; "Snedronningen" i 1986 og året efter en forestilling for psykiatriske patienter. I 1991 lavede Elisabeth soloforestillingen "Penguin Power".

Granhøj Dans

Based in Århus, Denmark, Granhøj Dans is a touring dance company performing the works of artistic director and choreographer Palle Granhøj and set designer Per Victor. These sceno-choreographic works are created to expand and develop the idea of expression through the human body. Of fundamental importance is the so-called "obstruction technique", which is used to attain a substantially larger sense of presence and credibility in the dancer’s movements and expression. The obstruction technique creates a new dance form in which the original expression or movement is limited by someone or something outside or inside the dancer.

Granhøj Dans

Based in Århus, Denmark, Granhøj Dans is a touring dance company performing the works of artistic director and choreographer Palle Granhøj and set designer Per Victor. These sceno-choreographic works are created to expand and develop the idea of expression through the human body. Of fundamental importance is the so-called "obstruction technique", which is used to attain a substantially larger sense of presence and credibility in the dancer’s movements and expression. The obstruction technique creates a new dance form in which the original expression or movement is limited by someone or something outside or inside the dancer.

MBT

MBT Danseteater - opkaldt efter koreografen Marie Bolin-Tani, kunstnerisk leder af kompagniet - var en selvejende institution og fungerede som egnsteater i Århus, indtil lukningen i sommeren 2001, hvor Marie Brolin indtog stillingen som leder af Skånes Dansteater.

MBT

MBT danseteater - named after the choreographer Marie Brolin Tani. The dancetheatre was closed down in the summer of 2001! They were based in Århus, Denmark, but Marie Brolin is npw the leader of Skånes Dansteater

Body brains Unlimited

Nanna Nilson started out on her path towards an international and very successfull career as a dancer in 1971, working with renowned choreographers Twyla Tharp in the US and Pina Bauch in Germany among many others.

In 1982 she started to choreograph her own work, for her newly established company New Now Dancers, as well as commissioned work for operas, theaters, fashionshows and festivals. She has created and staged more than 45 full evening performances and receives extraordinary good reviews, whereever she takes her company of excellent and expressive dancers.

Body brains Unlimited

Nanna Nilson started out on her path towards an international and very successfull career as a dancer in 1971, working with renowned choreographers Twyla Tharp in the US and Pina Bauch in Germany among many others.

In 1982 she started to choreograph her own work, for her newly established company New Now Dancers, as well as commissioned work for operas, theaters, fashionshows and festivals. She has created and staged more than 45 full evening performances and receives extraordinary good reviews, whereever she takes her company of excellent and expressive dancers.

Corona

Corona Danseteater har under ledelse af Jørgen Carlslund , produceret danseteaterforestillinger for børn, unge og deres voksne,siden 1990. I alle forestillinger har musikken og kroppens sprog været midlet til at fortælle historier. Mange genrer er forsøgt blandet, og grænserne mellem dans, skuespil, akrobatik og mime har været flydende. I alle forestillinger er brugt nykomponeret musik der oftest fremføres live. Forankring i den danske børneteatertradition, og konstant søgen efter fornyelse er de to yderpunkter, der også fremover skal balanceres mellem. Coronas Danseteaters hovedaktivitet er at turnere i Danmark, men gennem årene er det også blevet til adskillige opførelser i udlandet.

Corona

Corona Danseteater har under ledelse af Jørgen Carlslund , produceret danseteaterforestillinger for børn, unge og deres voksne,siden 1990. I alle forestillinger har musikken og kroppens sprog været midlet til at fortælle historier. Mange genrer er forsøgt blandet, og grænserne mellem dans, skuespil, akrobatik og mime har været flydende. I alle forestillinger er brugt nykomponeret musik der oftest fremføres live. Forankring i den danske børneteatertradition, og konstant søgen efter fornyelse er de to yderpunkter, der også fremover skal balanceres mellem. Coronas Danseteaters hovedaktivitet er at turnere i Danmark, men gennem årene er det også blevet til adskillige opførelser i udlandet.

Rasmussens garderobeshow

Rasmussens Garderobeshow skabte, med forestillingen af samme navn, i sommeren 1999, tidens nyeste form for underholdning, hvor moderne dans bruges som fundament i en unik sammensmeltning af kunst og underholdning; dans, der afspejler menneskelige relationer ledsaget af humor, flirt, musik fra 5 årtier og ægte 50’er garderobe. Vi kalder det Easydancing!

Rasmussens garderobeshow

Rasmussens Garderobeshow skabte, med forestillingen af samme navn, i sommeren 1999, tidens nyeste form for underholdning, hvor moderne dans bruges som fundament i en unik sammensmeltning af kunst og underholdning; dans, der afspejler menneskelige relationer ledsaget af humor, flirt, musik fra 5 årtier og ægte 50’er garderobe. Vi kalder det Easydancing!

Dansens hus

Dansens Hus er centret for professionelle dansere og koreografer. Vi arrangerer morgentræning i tre discipliner - moderne dans, klassisk ballet og jazz dans. Vi har i alt 6 studier, som står til rådighed for professionelle danseproduktioner, koreografer og dansere.
Dansens Hus rummer en lang række aktiviteter: dansemiljøets efteruddannelse Dans i Dialog, professionel assistance til danseproduktioner med organisation, administration og produktionsledelse, Projektkontoret, samt det årligt tilbagevendende sommerseminar Copenhagen Dance Seminar, som i 2000 vil være det 10. i rækken.
Desuden arrangerer Dansens Hus, når lejlighed byder sig, workshops og særarrangementer af særlig interesse for dansemiljøet.

Dansens Hus
(The House of Dance)

Dansens Hus (The House of Dance) is the centre for professional dancers and choreographers. We provide morning classes in three disciplines - modern, ballet and jazz dance. Furthermore we have 6 studios available for professional dance productions, choreographers and dancers. 
Dansens Hus has a series of activities: the postgraduate education of the dance environment, Dans i Dialog, professional assistance for dance productions in the fields of organization, administration and production management, The Projects Office, and the annual summer seminar, Copenhagen Dance Seminar, which in 2000 will be the 10th in a row. Whenever possible Dansens Hus provides workshops and special arrangements of interest to the dance environment. 

Skolen for moderne dans i DK.

I 1992 oprettede Kulturministeriet en forsøgsuddannelse under navnet Danseprojektet. Forsøgsperioden blev i 1995 evalueret af Undervisningsministeriet og evalueringen kom til at danne grundlag for den permanente uddannelse, Skolen for Moderne Dans i Danmark. I forbindelse med evalueringen blev studietiden forlænget fra tre til fire år. 
Statens Teaterskole og Skolen for Moderne Dans blev d. 1. januar 1998 lagt sammen i.h.t. § 6 i lov nr. 289 af 27. april 1994 om videregående uddannelsesinstitutioner under Kultur-ministeriet. Herved fik skolen status som statslig uddannelsesinstitution. Siden januar 1998 har institutionerne været bundet sammen af en fælles administration og det faglige samarbejde imellem uddannelserne er under løbende udvikling. Danseuddannelsen har en stor grad af autonomi i forhold til Statens Teaterskole, hvis rektor også er øverste ansvarlige for danseuddannelsen.

Skolen for moderne dans i DK.

I 1992 oprettede Kulturministeriet en forsøgsuddannelse under navnet Danseprojektet. Forsøgsperioden blev i 1995 evalueret af Undervisningsministeriet og evalueringen kom til at danne grundlag for den permanente uddannelse, Skolen for Moderne Dans i Danmark. I forbindelse med evalueringen blev studietiden forlænget fra tre til fire år. 
Statens Teaterskole og Skolen for Moderne Dans blev d. 1. januar 1998 lagt sammen i.h.t. § 6 i lov nr. 289 af 27. april 1994 om videregående uddannelsesinstitutioner under Kultur-ministeriet. Herved fik skolen status som statslig uddannelsesinstitution. Siden januar 1998 har institutionerne været bundet sammen af en fælles administration og det faglige samarbejde imellem uddannelserne er under løbende udvikling. Danseuddannelsen har en stor grad af autonomi i forhold til Statens Teaterskole, hvis rektor også er øverste ansvarlige for danseuddannelsen.

Danseværkstedet

Danseværkstedet blev stiftet i 1980 af den amerikanske koreograf Martha Gardner. Det er nu en af de førende institutioner, som bringer unge dansere videre mod en professionel karriere som danser.

Danseværkstedet

Danseværkstedet was established in 1980 by the American choreographer Martha Gardner and today developed into a leading dance institution in Denmark. A promising place for young students to further their international carreers.

Nyt dansk danseteater

I sin 18 årige historie har Nyt Dansk Danseteater (NDDT) for alvor bidraget til at 'dansen' er blevet anerkendt og respekteret som selvstændig kunstart i Danmark. Med Randi Patterson i spidsen blev kompagniet skabt i 1981 af en gruppe dansere/koreografer, der som pionerer satte dansen på det kulturelle landkort i Danmark. Det lykkedes for kompagniet allerede i midten af 80'erne - ikke blot at skabe store dansebegivenheder i København - men også gennem målrettet kulturpolitisk arbejde at nå ud til alle større og mellemstore byer i Danmark....

Besøg deres flotte danse foto galleri

New danish dancetheatre

I sin 18 årige historie har Nyt Dansk Danseteater (NDDT) for alvor bidraget til at 'dansen' er blevet anerkendt og respekteret som selvstændig kunstart i Danmark. Med Randi Patterson i spidsen blev kompagniet skabt i 1981 af en gruppe dansere/koreografer, der som pionerer satte dansen på det kulturelle landkort i Danmark. Det lykkedes for kompagniet allerede i midten af 80'erne - ikke blot at skabe store dansebegivenheder i København - men også gennem målrettet kulturpolitisk arbejde at nå ud til alle større og mellemstore byer i Danmark....

Visit the beautiful dance photo galleri

Danse Quilibrium

DanseQuilibrium har siden 1989 udviklet sin egen kunstneriske stil
med udgangspunkt i klassisk ballet og moderne dans. Kompagniet
består af et voksenkompagni med otte dansere samt en talentafdeling med såvel DQ Aspirant (13-18 år) som DQ Junior (6-12 år) på i alt 25 dansere. DanseQuilibrium gennemfører årligt 1-2 egenproduktioner.

Danse Quilibrium

DanseQuilibrium har siden 1989 udviklet sin egen kunstneriske stil
med udgangspunkt i klassisk ballet og moderne dans. Kompagniet
består af et voksenkompagni med otte dansere samt en talentafdeling med såvel DQ Aspirant (13-18 år) som DQ Junior (6-12 år) på i alt 25 dansere. DanseQuilibrium gennemfører årligt 1-2 egenproduktioner.

Move.dk

MODERN DANCE startede for ca 60 år siden som en udfordring og kontrast til den klassiske ballet. Man brød simpelthen alle regler for, hvad der var "tilladt" inden for ballet.
Der er sket meget med den moderne dans siden. Den har fået sine egne regler og teknikker. Graham, Horton og Limon er nogle af ikonerne. I vores undervisning vil du stifte bekendtskab med nogle af disse teknikker. I klasserne indgår bla grundig teknisk opvarmning, release/con- tract øvelser, træning af balance, styrke, koor- dination, spring samt koreografiske sammen- sætninger.

Move.dk

MODERN DANCE startede for ca 60 år siden som en udfordring og kontrast til den klassiske ballet. Man brød simpelthen alle regler for, hvad der var "tilladt" inden for ballet.
Der er sket meget med den moderne dans siden. Den har fået sine egne regler og teknikker. Graham, Horton og Limon er nogle af ikonerne. I vores undervisning vil du stifte bekendtskab med nogle af disse teknikker. I klasserne indgår bla grundig teknisk opvarmning, release/con- tract øvelser, træning af balance, styrke, koor- dination, spring samt koreografiske sammen- sætninger.

Nørregaard og Reiches teater

Nørregaard & Reiches Teater blev dannet i 1992, hvor Hans Nørregaard og Claus Reiche efter mange år i forskellige andre børneteatre slog sig sammen. Teatret producerer udelukkende for børn og unge og bestræber sig på at lave forestillinger, der beskæftiger sig med de nære temaer og relationer mellem mennesker. Vi bestræber os på i disse forestillinger til stadighed at eksperimenteres med nye former og sprog og håber hermed at bidrage til den fortsatte udvikling af en teaterkultur for børn af høj kvalitet. I sammenhæng hermed arbejder Nørregaard & Reiches Teater sammen med flere udenlandske teatre for at hente inspiration og præsentere nye spændende udtryk for børn i alle aldre.
Nørregaard & Reiches Teater er medlem af Børneteatersammenslutningen og har siden 1995/96 været en del af Det Rejsende Børneteater.

Nørregaard og Reiches teater

Nørregaard & Reiches Teater blev dannet i 1992, hvor Hans Nørregaard og Claus Reiche efter mange år i forskellige andre børneteatre slog sig sammen. Teatret producerer udelukkende for børn og unge og bestræber sig på at lave forestillinger, der beskæftiger sig med de nære temaer og relationer mellem mennesker. Vi bestræber os på i disse forestillinger til stadighed at eksperimenteres med nye former og sprog og håber hermed at bidrage til den fortsatte udvikling af en teaterkultur for børn af høj kvalitet. I sammenhæng hermed arbejder Nørregaard & Reiches Teater sammen med flere udenlandske teatre for at hente inspiration og præsentere nye spændende udtryk for børn i alle aldre.
Nørregaard & Reiches Teater er medlem af Børneteatersammenslutningen og har siden 1995/96 været en del af Det Rejsende Børneteater.

Åsen

Åsen har mange facetter. Åsen er kursuscenter, institut og hjemsted for Åsen Teater. Her kan du afholde kurser, fordybe dig personligt eller sammen med andre. Du kan også vælge at holde ferie i smukke omgivelser nær Jyske Ås. 

Åsen er et sted, hvor du kan nå ind til dig selv - mærke dit personlige spørgsmålstegn. På Åsen er der højt til himlen...

Åsen

Åsen har mange facetter. Åsen er kursuscenter, institut og hjemsted for Åsen Teater. Her kan du afholde kurser, fordybe dig personligt eller sammen med andre. Du kan også vælge at holde ferie i smukke omgivelser nær Jyske Ås. 

Åsen er et sted, hvor du kan nå ind til dig selv - mærke dit personlige spørgsmålstegn. På Åsen er der højt til himlen...

Teatret

Hans Rønnes teater i Odder syd for Århus

Teatret

Hans Rønne's theatre, based in Odder south of Århus, Denmark.

 

 


www.worlddance.dk/terp
Danseteatret Terpsichore, Frederiks Alle 20B. DK-8000 Århus C.
Telefon: +45 8619 8331 Telefax: +45 8620 1093

WORLDDANCE med Pernille Overø

Flink-E-link * En linkudvekslingsservice fra Safi.dk